Arkeologi: Jan Henrik Fallgren, om fornborgar

2019-02-13 18:00

Byggnaderna för Smålands museum och Sveriges glasmuseum sett från Museiparken.

 

 

Arkeologen fil dr Jan-Henrik Fallgren föreläser under rubriken Fornborgar – symboliska platser för kollektiva och regala ritualer.

 

Onsdag kl 18.00.

Smålands museum. Orgelsalen.Fri entré.

Samarbete med Kronobergs Arkeologiska förening.