Visning av magasin glas

Många glasföremål i klarglas och ett föremål i grönt glas

Visning av Smålands museums stora glassamling. Ta del av den svenska glashistorien med hela 35 000 föremål från 105 glasbruk. Glas från 1580-talet till idag. Fokus ligger på de småländska glasbruken. Till glasföremålen kan mer än 400 olika designers, formgivare och upphovsmän knytas.  I det öppna magasinet visas även skisser, maskiner och verktyg som används i glasframställning.

Plats: Kulturarvscentrum

Klockan: 18.00

Entré60:-, barn under 19 år fri entré.

Anmälan: mailas in senast kl 14 dagen innan visning till: Björn Arfvidsson, bjorn.arfvidsson@kulturparkensmaland.se