A collective design exhibition on making change

2019-05-28 18:00

Utställningen visar examensprojekten från designprogrammen vid Linnéuniversitetet. Examensstudenter tillhör de internationella programmen Design + Change, Visual Communication + Change and Design MA – tre program som i en svensk kontext är unika med sitt fokus på kopplingarna mellan design, hållbarhet och samhällsförändring. Studenterna presenterar ett brett spektrum av projekt som tar sig an komplexa frågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Utställningen pågår sedan till den 9/6.