Guidning på Kronobergs slottsruin med arkeolog Åsa Alering

2019-07-09 17:00 - 2019-07-09 18:00

Flygfoto över Kronobergs slottsruin

Guidning på Kronobergs slottsruin med arkeolog Åsa Alering, ca 60 min. En arkeologisk vandring på renässansslottet Kronoberg. Guidningen bygger på de arkeologiska undersökningar som gjordes 1935-1940, samt de undersökningar som genomförts under senare år.

Kostnaden är 60kr.