Föreläsning: Gammalsvenskby i Ukraina

2020-03-16 18:00

I södra Ukraina finns en svensktalande lite by som heter Gammalsvenskby, som etablerades år 1782. Idag finns ett omfattande utbyte mellan främst ättlingar i Sverige och byn. Men också Region Gotland bedriver utvecklingsprojekt för att stötta deras demokratiska  utveckling. Kom och lyssna på Lars Thomsson, riksdagsledamot (c) och Sofia Hoas, kulturarvskonsulent, båda svenskbyättlingar, som berättar om byns fascinerande historia, nutid och framtid. Arrangeras av Historiska föreningen i samarbete med Kulturparken Småland.

 

Tid: 18.00

Plats: Utvandrarnas hus, Atriumsalen

Entré: 50 kr. Fri entré för medlemmar i Historiska föreningen.