Föreläsning: Textil hållbarhet

2020-03-26 18:00

Byggnaderna för Smålands museum och Sveriges glasmuseum sett från Museiparken.

Anna-Lisa Persson, som är hemslöjdskonsulent i och textilvetare talar om textil och dess påverkan på miljön. I Sverige köper vi i snitt 13 kg kläder per person och år, kläder som oftast används under kort tid för att sedan kastas. Korta trender och billiga priser gör att vi överkonsumerar. Men allt har ett pris, det handlar om resurser, vattenförbrukning, kemikalieanvändning och dåliga arbetsförhållanden. Hur och vad kan vi göra istället?

I samarbete med Hemslöjden Kronoberg och Svensk form.

 

Det blir också praktiska inslag, med möjlighet att prova olika lagningstekniker och material i samarbete med Hemslöjden i Kronoberg.

 

 

Tid: 18.00

Plats: Smålands museum