Konsert: En timme för jorden

2020-03-28 20:30

Under domkyrkans valv fladdrar levande ljus i kapp med sång, musik, diktläsning och reflektioner när ett flertal av Växjös kulturaktörer går samman för att uppmärksamma Earth hour.

 

Biskop Fredrik Modéus är vår ciceron. Från Kulturparken Småland medverkar historiker Håkan Nordmark.