Bokpresentation: Samuel Palmblad om Claes Knutson

2020-09-30 18:00 - 2020-09-30 20:00

Bokpresentation: Samuel Palmblad om Claes Knutson

 

Claes Knutson var alvestaarkitekten som på mitten av 1900-talet gled in på ett bananskal och som kom att forma stora delar av det Alvesta som vi känner idag. Genom sina många arkitektoniska verk är han en av de personer som bokstavligen lämnat störst avtryck på Alvesta.

 

Kulturparkens 1:e byggnadsantikvarie Samuel Palmblad presenterar sin nyutkomna bok: Arkitekt Claes Knutson – Du får aldrig stunden tillbaka.

 

”Samma år som Alvesta blir köping tar den levnadsglade skåningen Claes Knutson examen från Kungliga Tekniska högskolans arkitektavdelning. Av ren slump ska deras vägar snart komma att korsas och resultaten kommer att bli storslagna. För Alvesta innebär det en stark framtidsutveckling, en frisk fläkt samt skapandet av flera viktiga och framstående byggnadsverk, för Knutson kommer det innebära bildandet av ett av Sveriges största arkitektkontor med flera stora uppdrag, bland annat åt IKEA.”

 

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Alvesta kommun.

Biljetter och antal åhörare

Till det här evenemanget behöver du biljett. Biljetten är gratis och du bokar den här.

 

Biljetter går också att boka i receptionen på Smålands museum.

Max 45 åhörare.

Plats: Alvesta Folkets hus

Tid: 18.00