INSTÄLLT: Stipendieceremoni Gunvor Kamke och Sven Joanns minnesfond

2020-10-03 00:00

INSTÄLLD UTDELNINGSCEREMONI

Med hänvisning till rådande omständigheter kommer ceremonin kring stipendieutdelningen att ställas in. Stipendiet kommer fortfarande delas ut till de båda konstnärerna.

 

Stipendiater

2020 års stipendiater är konstnärerna Birgitta Heiling och Remus Wilson. De tilldelas vardera 25 000 kronor.

 

Juryns motivering

Birgitta Heiling för sitt fängslande måleri där intuition och intellekt samspelar och binder samman varandra i en alldeles speciell röst. Förändringar av motiv och skala bryts upp, upprepas och förvanskas. Det är svårt att se var det ena slutar och det andra börjar. Birgitta Heilings utforskande måleri innehåller motsatser och möjligheter som rubbar det invanda seendet på ett frigörande sätt.

 

Remus Wilson för att han oförtrutet och kompromisslöst gått sin egen väg i ett ständigt utforskande av sin omgivning. Med en spontanitet och en målmedvetenhet omvandlar han livets förunderligheter till konst. Remus är inte knuten till någon bestämd teknik, snarare är det väl så att ju enklare metod, desto bättre. Remus är också en aktiv röst i regionens konstliv med sin medverkan i Smålands konstnärsförbund, Vandalorum och Smålands konstarkiv, ett engagemang som betyder mycket för många.

 

Det är två konstnärskap med olika uttryckssätt men som också har en del likheter. Bägge arbetar ytterst målmedvetet med förhållandet bild och verklighet. Vartefter konst kommer till så är konsten även en del av den verklighet som konsten speglar. Båda arbetar både intellektuellt och intuitivt med sin konst.