Apikultur!

 

Utställningen tar avstamp i ett immateriellt kulturarv kring trädbiodling och stockkupetillverkning. Kupan, såsom ett förkroppsligat förhållningssätt till djur och natur, är relevant utifrån samtidens stora frågor om ekologisk hållbarhet. Förutom beekeeping kallas biodling på engelska ibland apiculture. Apis är bi på latin och kultur betyder ursprungligen odla. Ja, det är i princip samma ord men apikultur förtydligar något, nämligen människans styrande hand i denna tvåfaldighet. En utställning om bin, människor och hemslöjdandets mångfald skapad av Ulrika Roslund Svensson.

Utställningen är producerad av Hemslöjden Kronoberg.