Årets Svensk-Amerikan

Utställningen öppnar 19 juni 2021 på Utvandrarnas hus.

Utställningen Årets Svensk-Amerikan visas på Utvandrarnas hus i Växjö från och med 19 juni 2021. Utställningen berättar om dem många pristagarna och varför de fått motta utmärkelsen.

Om utmärkelsen Årets Svensk-Amerikan

Den svenska delen av Vasa Orden av Amerika har sedan 1960 årligen utsett en nordamerikan av svensk härkomst, eller en svensk bosatt i USA eller Kanada, till “Årets Svensk-Amerikan”. Aktuell för nominering är en person som gjort framstående insatser i det nordamerikanska samhället, och/eller gjort insatser för att vårda det svenska kulturarvet.

Utmärkelsens insignier är ett diplom och den Gyllene Plaketten, tillsammans med ett par ljusstakar i kristall från Glasriket med Ordens emblem ingraverat. Överlämnandet av utmärkelsen sker växelvis i Växjö respektive Karlstad i samband med officiella hyllningar och program.

Om Vasa Orden

Vasa Orden av Amerika bildades 1896 av svenska emigranter i USA. Målet var att skapa trygghet vid olika skeden i livet, en ”försäkringskassa”, för personligt och ekonomiskt stöd. Ordenssammanslutningen gynnade sammanhållning och gemenskap mellan landsmännen i den ”nya världen”.                ·

Kultur och utbyte

Vasa Orden av Amerikas målsättning har över tid utvecklats från en slags försäkringskassa till en svenskamerikansk organisation med en stark kärna av vänskap och kultur, som främjar utbyte mellan svenskar och svenskamerikaner.

Medlemmarna i Vasa Orden av Amerika är fördelade på lokala loger i USA, Kanada och Sverige. Den första logen i Sverige bildades i Göteborg 1924 med syfte att främja kontakten mellan utvandrade svenskar och deras släkt och vänner i Sverige.