Bröllop, kick off eller 50-års fest?

Abonnera ångaren Thor för en oförglömlig dag!

Med hemmahamn invid Kronobergs slottsruin trafikeras Helgasjön sommartid med Ångaren Thor, byggd år 1887 på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm och fortfarande i aktiv tjänst. Samma år som Ångaren Thor byggdes färdigställdes också Sveriges sydligaste sluss vid Åby. Slussen är ännu i bruk och att ”slussa med Thor” är ett minne för livet. Ångaren Thor är ett teknikhistoriskt ”måste” för dem som tjusas av ångkraften.
Under sommaren (maj-augusti) trafikerar Ångaren Thor Helgasjön med olika typer av turer. Här är du välkommen att slussa vid Sveriges sydligaste sluss i Åby, njuta av en Helgasjötur samtidigt som du lär

Abonnera ångaren Thor - prislista

TURERPRIS INKL MOMSPRIS EXKL MOMS
Helgasjötur 1 tim 7 500 kronor7 075 kronor
Slusstur 2,5 tim9 100 kronor8 585 kronor
Slusstur, avstigning Evedal 2,5 tim9 500 kronor8 962 kronor
Nykulla t.o.r 5 tim*11 200 kronor10 566 kronor
Asatur t.o.r 6 tim*11 900 kronor11 226 kronor
Evedal t.o.r 1 tim8 000 kronor7 547 kronor
Kronoberg-Evedal-Öjaby ca 2,5 tim8 900 kronor8 396 kronor
Kronoberg-Öjaby t.o.r 1,5 tim8 300 kronor7 830 kronor
Galtö t.o.r 2,5 tim 8 800 kronor8 302 kronor
Tolg, t.o.r 4 tim9 900 kronor9 340 kronor