Välkommen till Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm

Kronobergs lantbruksmuseum ligger på gården Hjärtenholm och invigdes 1972. Här har jordbrukshistorien från Kronoberg sitt eget museum. Besök lantbruksmuseet för att se hur böndernas villkor förändrades från redskap dragna av djur eller använda för hand till den tidiga maskinepoken.