Välkommen till Kulturarvscentrum Småland

Samla, vårda, bevara

På Kulturarvscentrum Småland delar Kulturparken Småland lokaler med Växjö kommunarkiv och Museiarkeologi sydost. Här handhas och vårdas Smålands museums och Kronobergsarkivets befintliga och inkommande föremåls-, litteratur- och arkivsamlingar.

Uppdraget att samla, vårda, bevara och kommunicera samlingarna fullföljs genom professionell hantering, förvaring i ändamålsenliga lokaler och en välfungerande konserveringsateljé.

Den publika verksamheten består av forskarservice, guidade förbokade turer i något av de öppna magasinen eller i konserveringsateljén, samt museipedagogik i en tillhörande verkstad.

Skola och unga