Kulturarvscentrum Småland

Samlingar, arkiv och bibliotek

På Kulturarvscentrum Småland samarbetar Kulturparken Småland med Växjö kommunarkiv och Museiarkeologi sydost. Här vårdas, bevaras och tillgängliggörs Smålands museums och Kronobergsarkivets samlingar och arkiv, kompletterat med ett omfattande forskningsbibliotek.

Vårt grunduppdrag att vårda, bevara och tillgängliggöra samlingarna fullföljs genom professionell hantering, förvaring i ändamålsenliga lokaler och en välfungerande konserveringsateljé.

Den publika verksamheten består av forskarservice, guidade visningar av de öppna magasinen ”Allt mellan himmel och jord” och ”Öppet glasmagasin” eller i konserveringsateljén. På Kulturarvscentrum har vi också pedagogisk verksamhet i en speciellt anpassad verkstad.