Kulturarvscentrum Småland

Samlingar, arkiv och bibliotek

På Kulturarvscentrum Småland samarbetar Kulturparken Småland med Växjö kommunarkiv och Museiarkeologi sydost. Här vårdas, bevaras och tillgängliggörs Smålands museums och Kronobergsarkivets samlingar och arkiv och ett omfattande forskningsbibliotek.

Vårt grunduppdrag att vårda, bevara och tillgängliggöra samlingarna fullföljs genom professionell hantering, förvaring i ändamålsenliga lokaler och en välfungerande konserveringsateljé.

Den publika verksamheten består av forskarservice, guidade visningar av de öppna magasinen Allt mellan himmel och jord och Öppet glasmagasin eller i konserveringsateljén. På Kulturarvscentrum har vi också pedagogisk verksamhet i en speciellt anpassad verkstad.