Välkommen till Utvandrarnas hus!

Utvandrarnas hus rymmer både utställningar, arkiv, bibliotek och forskningsverksamhet. I den permanenta utställningen ”Drömmen om Amerika” skildras 1800-talets stora emigrationsvåg, i ”Mobergrummet” ges via originalmanuskript, foton och föremål en bild av hela Vilhelm Mobergs författarskap, men tyngdpunkten ligger på utvandrarromanerna.

I Utvandrarnas hus finns också Svenska Emigrantinstitutets arkiv och bibliotek och i forskarsalen finns möjlighet att ta del av detta unika källmaterial från emigrationen till främst Amerika och Kanada.

I huset finns också Musik i Syds kammarorkester Musica Vitae, som har sin scen i den stora Atriumsalen.

Emigration