Svenska Emigrantinstitutet

 

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet grundades 1965 på initiativ av då tillträdande landshövding i Kronobergs län Gunnar Helén. Syftet var att samla in och bevara arkiv, litteratur och minnen från den svenska emigrationsepoken 1846-1930 då närmare 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA och Kanada.

Den välbesökta forskningsavdelningen vid Utvandrarnas hus är därför en nationell och internationell guldgruva för både släkt- och emigrationsforskare. Sedan 2015 driver Kulturparken Småland arbetet med Utvandrarnas hus och med stiftelsens samlingar enligt ett samverkansavtal.

I den permanenta utställningen Det nya landet – drömmen om Amerika skildras utvandringens olika faser, landet emigranterna lämnade och landet de kom till ur flera perspektiv. I utställningen Mobergrummet skildras genom originalmanuskript, fotografier och originalföremål Vilhelm Mobergs författarskap med särskild tyngdpunkt på Utvandrarromanerna.

 

Emigrantinstitutets Vänner

En vänförening till Svenska Emigrantinstitutet bildades 1984 och hittills har över två miljoner kronor kunnat investeras i utställningar och verksamheten i stort. Emigrantinstitutets Vänner har även egen bokutgivning.

Vilhelm Moberg-sällskapet

Vilhelm Moberg-Sällskapet delar lokaler och arkiv med Kulturparken Småland och Svenska Emigrantinstitutet.

> Vilhelm Moberg-sällskapets webbplats

Kontakt Emigrantinstitutets vänner

Gunilla Grügiel
0470-704233
Mejla