Research, Archives and Library

The Swedish Emigrant Institute research service only answers questions related to emigration. For questions regarding genealogy in general, we refer to the digital databases available such as Ancestry, ArkivDigital, SVAR-Swedish archival information, and myheritage.se

In the Research room at the House of Emigrants, we only accept pre-booked visits.

A visit to the Research room is free of charge. Here you will have the opportunity to independently use several of the largest databases.

If you want assistance from our staff in the research room there will be a charge of SEK 200 (~$25), to be paid after the visit.

If you wish to get your research question answered by our staff via e-mail, there will be an invoice of $50 per question attached in the e-mail. If you wish to receive a letter posted to you, make sure to let us know when filling out the questionnaire. Invoice will then be enclosed. We will also charge the postage as well as $0.25 per paper copy.

Book a visit

Hyllor med böcker i biblioteket på Kulturarvscentrum

RESEARCH ROOM OPENING HOURS
June, July and August:
Open Monday-Friday 10 a.m. – 4 p.m.

September – May:
Open Monday-Thursday 10 a.m. – 4 p.m.

 

To book a visit to the Research room fill in the questionnaire below and we will get back to you.

Research request regarding genealogy, emigrants and emigration

Research request regarding genealogy, emigrants and emigration
Fill in the questionnaire below and we will get back to you.
NOTE! For each research question you want answered,
we will bill you $50.

Archives

Gunnar Wennerström
0470-704219
Email

Archives

Judit Söderblom
0470-704257
Email

Item collections

Anders Bengtsson
0470-704252

Library

Mariann Hellberg
0470-704235
Email

Item collections

Björn Karlsson
0470-704266
Email

Head of collections-archive-library

Björn Arfvidsson
0470-704226

Tanken på att samla in källmaterial kring svensk utvandring slog på allvar rot här i landet samtidigt med fullbordandet av Vilhelm Mobergs utvandrarroman. Det skall inte förnekas att stora samlingar skapats långt tidigare. Redan vid emigrationens begynnelse upprättade Kungliga biblioteket ett avtal med emigrantprästen Tuve Nilsson Hasselquist om att svenskamerikanskt tryck skulle sändas till Stockholm. Vid seklets början skapade Swedish Historical Society of America ansenliga samlingar i Chicago. Vetenskapsmän och privata samlare som professorerna Helge Nelson i Lund och Gunnar Westin i Uppsala, författarna Albin Widén och Otto R. Landelius samt chefredaktör Tell Dahllöf bör också nämnas. Ett systematiskt inventerings- och forskningsprogram kring utvandrarfenomenet saknades dock före tillkomsten av Svenska Emigrantinstitutet.

Uppbyggnaden av Svenska Emigrantinstitutets arkiv inleddes 1966. Utgångspunkten var att samla in det emigrationshistoriska material som fanns i Sverige, d.v.s. amerikabrev, dagböcker, fotografier och annat privatägt källmaterial. Insamlandet utvidgades 1968 till USA och Kanada, där ett 20-årigt mikrofilmningsprojekt startades. Under ledning av SEI:s ombud i Amerika Lennart Setterdahl har cirka 2000 svenskamerikanska kyrkoarkiv inventerats och mikrofilmats. Dessutom har hundratals företags- och enskilda arkiv mikrofilmats. Cirka 3000 svenskamerikaner har intervjuats med bandspelare. Följaktligen har SEI samtidens största samling kring svenskar i Nordamerika. Det rikssvenska grundmaterialet för släktforskning finns på mikrofilm/fiche t ex församlingslängder. US Federal Population Censuses och amerikanska passagerarlistor är exempel på officiellt amerikanskt forskningsmaterial. Bland de många specialsamlingar bör nämnas Vilhelm Mobergs författararkiv till utvandrarromanerna.

Svenska emigrantinstitutet är medlem i det digitala nätverket EmiWeb. Till databasen är bland annat Svenska emigrantinstitutets databas EmiBas kopplad. Här hittar du uppgifter om emigration från en rad olika källmaterial.

Svenska emigrantinstitutet