VD och ledningsgrupp

VD/Museichef

Lennart Johansson
0470-704247
Mejla

Avdelningschef för kulturmiljö och forskning, glasantikvarie

Gunnel Holmér
0470-704204
Mejla

Avdelningschef Kansli och fastighet, ekonomichef

Vakant
0470-704237
Mejla

Avdelningschef Samlingar, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-704226
Mejla

Avdelningschef för den publika avdelningen

Nicolas Hansson
0470-704203
Mejla

Publika avdelningen

Avdelningschef för den publika avdelningen

Nicolas Hansson
0470-704203
Mejla

Programansvarig, tillgänglighet och press

Petter Ericsson
0470-704210
Mejla

Enhetschef reception och konferens

Maria Lönnborg
0470-704205
Mejla

Entrévärd

Milena Himsel
0470-704231
Mejla

Entrévärd

Marcus Ohlsson
0470-704231
Mejla

Entrévärd

Linnéa Stenwald
0470-704231
Mejla

Entrévärd

Gunilla Grügiel
0470-704233
Mejla

Utställningsformgivare

Christina Lavett
0470-704211
Mejla

Utställningstekniker

Annika Svensson
0470-704212
Mejla

Utställningstekniker

Sven Jönsson
0470-704209
Mejla

Utställningstekniker

Patrik Fransson
0470-704206
Mejla

Utställningstekniker

Bengt Malm
0470-704202
Mejla

Avdelningen för kansli och fastighet

Avdelnings- och ekonomichef

Vakant
0470-704237
Mejla

Personalhandläggare

Marianne Nicklasson
0470-704208
Mejla

Säkerhets- och fastighetssamordnare, Ångaren Thor

Urban Ahlm
0470-704234
Mejla

Ekonomiassistent

Ulrika Bergquist
0470-704207
Mejla

Vikarierande IT-samordnare

Mårten Eriksson
0470-704250
Mejla

IT-samordnare

Patrik Buzas
0470-704220
Mejla

Reception, växel

Tanja Delise
0470-704225
Mejla

Assistent, diarie

Mariann Gustafsson
0470-704218
Mejla

Lokalvård

Marja-Lena Eriksson
0470-704239
Mejla

Vaktmästare

Tord Knutsson
0470-704243
Mejla

Lokalvård

Abdulnaser Alhasani
0470-704230
Mejla

Avdelning samlingar, arkiv och bibliotek

Avdelningschef, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-704226
Mejla

Arkivarie Kronobergsarkivet

Per-Olof Andersson
0470-704270
Mejla

Arkivarie Emigrantinstitutets samlingar

Judit Söderblom (Föräldraledig)
0470-704257
Mejla

Arkivarie

Gunnar Wennerström
0470-704219
Mejla

Vilhelm Moberg-sällskapet och Emigrantinstitutets vänner

Gunilla Grügiel
0470-704233
Mejla

Fotograf

Jörgen Ludwigsson
0470-704251
Mejla

Antikvarie konst/konsthistoria

Anders Bengtsson
0470-704252
Mejla

Antikvarie kulturhistoria och föremålsregister

Björn Karlsson
0470-704266
Mejla

Bibliotekarie

Mariann Hellberg
0470-704235
Mejla

Konservator

Maria Varhelyi (Föräldraledig)
0470-704216
Mejla

Vikarierande konservator

Josefina Freidwall
0470-704245
Mejla

Lokalvård

Anna Borg
Mejla

Assistent

Tina Fransson
0470-704253
Mejla

Assistent

Sven-Åke Runhoff
0470-704236
Mejla

Assistent

Ellen Carlberg
Mejla

Assistent

Anders Åberg
Mejla

Assistent

Matilda Haglund, assistent
Mejla

Avdelningen för kulturmiljö och forskning

Avdelningschef, glasantikvarie

Gunnel Holmér
0470-704204
Mejla

Arkeolog

Åsa Alering
0470-704258
Mejla

Enhetschef byggnadsvård

Samuel Palmblad
0470-704215
Mejla

Byggnadsvård

Josefin Ahlqvist
0470-704240
Mejla

Museipedagog, historiker

Håkan Nordmark
0470-704217
Mejla

Museipedagog, etnolog

My Wassvik
0470-704248
Mejla

Pedagogassistent

Cecilia Fransson
Mejla

och självklart vår härliga extrapersonal som hälsar dig välkommen till Smålands museum, Sveriges glasmuseum och Utvandrarnas hus på helgerna!