VD och ledningsgrupp

VD/Museichef

Lennart Johansson
0470-704247
Mejla

Avdelningschef Samlingar, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-704226
Mejla

Avdelningschef Avdelningen för kulturmiljö och forskning

Alexandra Stiernspetz Nylén
0470-704204
Mejla

Ekonomi- och avdelningschef

Mari Hagesjö
0470-704237
Mejla

Publika avdelningen

Enhetschef program och kommunikation

Petter Ericsson
0470-704210
Mejla

Enhetschef reception, butik och konferens

Maria Lönnborg
0470-704205
Mejla

Enhetschef utställningar och teknik

Christina Lavett
Tjänstledig hösten 2023
0470-704211
Mejla

Kommunikatör

Kim Borvander Lindstedt
0470-704272
Mejla

Museivärd

Milena Himsel
0470-704231
Mejla

Museivärd

Jacqueline Lewin
0470- 704231
Mejla

Museivärd

Lovisa André
0470-704231
Mejla

Utställningstekniker

Annika Svensson
0470-704212
Mejla

Utställningstekniker

Patrik Fransson
0470-704206
Mejla

Utställningsformgivare

Astrid Andergren Lilliehorn
0470-70 42 42
Mejla

Avdelningen för kansli och fastighet

Ekonomi- och avdelningschef

Mari Hagesjö
0470-704237
Mejla

Personalhandläggare

Marianne Nicklasson
0470-704208
Mejla

Säkerhets- och fastighetssamordnare, Ångaren Thor

Urban Ahlm
0470-704234
Mejla

IT-samordnare

Patrik Buzas
0470-704220
Mejla

Reception, växel

Tanja Delise
0470-704225
Mejla

Assistent, ekonomi

Mariann Gustafsson
0470-704218
Mejla

Vaktmästare

Tord Knutsson
0470-704243
Mejla

Lokalvård

Abdulnaser Alhasani
0470-704230
Mejla

Diarieansvarig Kulturparken Småland

Gunilla Grügiel
0470-704233
Mejla

Vilhelm Moberg-sällskapet och Emigrantinstitutets vänner

Gunilla Grügiel
0470-704233
Mejla

Avdelning samlingar, arkiv och bibliotek

Avdelningschef, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-704226
Mejla

Arkivarie Kronobergsarkivet

Per-Olof Andersson
0470-704270
Mejla

Arkivarie Emigrantinstitutets samlingar

Judit Söderblom
0470-704257
Mejla

Arkivarie Emigrantinstitutets samlingar

Gunnar Wennerström
0470-704219
Mejla

Fotograf

Jörgen Ludwigsson
0470-704251
Mejla

Antikvarie konst/konsthistoria, Fotoarkiv

Anders Bengtsson
0470-704252
Mejla

Antikvarie kulturhistoria och föremålsregister

Björn Karlsson
0470-704266
Mejla

Bibliotekarie

Mariann Hellberg
0470-704235
Mejla

Konservator

Maria Varhelyi
0470-704216
Mejla

Konservator

Kajsa Söderberg
Mejla

Lokalvård

Anna Svensson
Mejla

Museitekniker

Sven-Åke Runhoff
0470-704236
Mejla

Museitekniker

Ellen Carlberg
Mejla

Museiassistent, Fotoarkiv

Anders Åberg
0470-704246
Mejla

Museiassistent

Matilda Haglund, assistent
Mejla

Museitekniker

Fredrik Runhoff
0470-704224
Mejla

Avdelningen för kulturmiljö och forskning

Avdelningschef, arkeolog

Alexandra Stiernspetz Nylén
0470-704204
Mejla

Arkeolog

Åsa Alering
Mejla

1:a antikvarie byggnadsvård

Samuel Palmblad
0470-704215
Mejla

Byggnadsantikvarie

Ludwig Svensén
0470-704202
Mejla

Museipedagog, historiker

Håkan Nordmark
0470-704217
Mejla

Museipedagog

Eva Nilsson
0470-704259
Mejla

Museipedagog, konsthistoriker

Emma Schmidt
0470-704248
Mejla