VD och ledningsgrupp

VD/Museichef

Lennart Johansson
0470-704247
Mejla

Avdelningschef för kulturmiljö och forskning, glasantikvarie

Gunnel Holmér
0470-704204
Mejla

Avdelningschef Kansli och fastighet, ekonomichef

Tina Sjögren
0470-704237
Mejla

Avdelningschef Samlingar, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-704226
Mejla

Avdelningschef för den publika avdelningen

Nicolas Hansson
0470-704203
Mejla

Publika avdelningen

Avdelningschef för den publika avdelningen

Nicolas Hansson
0470-704203
Mejla

Visuell kommunikatör

Therése Engdahl
0470-704272
Mejla

Vik. Programansvarig

Eva Nilsson
0470-704210
Mejla

Programansvarig, tillgänglighet och press

Petter Ericsson
0470-704210
Mejla

Enhetschef reception och konferens

Maria Lönnborg
0470-704205
Mejla

Entrévärd

Milena Himsel
0470-704231
Mejla

Entrévärd

Marcus Ohlsson
0470-704231
Mejla

Entrévärd

Linnéa Stenwald
0470-704231
Mejla

Entrévärd

Gunilla Grügiel
0470-704233
Mejla

Utställningsformgivare

Christina Lavett
0470-704211
Mejla

Utställningstekniker

Annika Svensson
0470-704212
Mejla

Utställningstekniker

Sven Jönsson
0470-704209
Mejla

Utställningstekniker

Patrik Fransson
0470-704206
Mejla

Utställningstekniker

Bengt Malm
0470-704202
Mejla

Avdelningen för kansli och fastighet

Avdelnings- och ekonomichef

Tina Sjögren
0470-704237
Mejla

Personalhandläggare

Marianne Nicklasson
0470-704208
Mejla

Säkerhets- och fastighetssamordnare, Ångaren Thor

Urban Ahlm
0470-704234
Mejla

Ekonomiassistent

Ulrika Bergquist
0470-704207
Mejla

Vikarierande IT-samordnare

Mårten Eriksson
0470-704250
Mejla

IT-samordnare

Patrik Buzas
0470-704220
Mejla

Reception, växel

Tanja Delise
0470-704225
Mejla

Assistent, diarie

Mariann Gustafsson
0470-704218
Mejla

Lokalvård

Marja-Lena Eriksson
0470-704239
Mejla

Vaktmästare

Tord Knutsson
0470-704243
Mejla

Lokalvård

Abdulnaser Alhasani
0470-704230
Mejla

Avdelning samlingar, arkiv och bibliotek

Avdelningschef, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-704226
Mejla

Arkivarie Kronobergsarkivet

Per-Olof Andersson
0470-704270
Mejla

Arkivarie Emigrantinstitutets samlingar

Judit Söderblom (Föräldraledig)
0470-704257
Mejla

Arkivarie

Gunnar Wennerström
0470-704219
Mejla

Vilhelm Moberg-sällskapet och Emigrantinstitutets vänner

Gunilla Grügiel
0470-704233
Mejla

Fotograf

Jörgen Ludwigsson
0470-704251
Mejla

Antikvarie konst/konsthistoria

Anders Bengtsson
0470-704252
Mejla

Antikvarie kulturhistoria och föremålsregister

Björn Karlsson
0470-704266
Mejla

Bibliotekarie

Mariann Hellberg
0470-704235
Mejla

Konservator

Maria Varhelyi (Föräldraledig)
0470-704216
Mejla

Vikarierande konservator

Josefina Freidwall
0470-704245
Mejla

Lokalvård

Anna Borg
Mejla

Assistent

Tina Fransson
0470-704253
Mejla

Assistent

Sven-Åke Runhoff
0470-704236
Mejla

Assistent

Ellen Carlberg
Mejla

Assistent

Anders Åberg
Mejla

Assistent

Matilda Haglund, assistent
Mejla

Avdelningen för kulturmiljö och forskning

Avdelningschef, glasantikvarie

Gunnel Holmér
0470-704204
Mejla

Arkeolog

Åsa Alering
0470-704258
Mejla

Enhetschef byggnadsvård

Samuel Palmblad
0470-704215
Mejla

Byggnadsvård

Josefin Ahlqvist
0470-704240
Mejla

Museipedagog, historiker

Håkan Nordmark
0470-704217
Mejla

Museipedagog, etnolog

My Wassvik
0470-704248
Mejla

Pedagogassistent

Cecilia Fransson
Mejla

Kulturparken Smålands styrelse

Ordförande RosMarie Jönsson-Neckö (s), Region Kronoberg

Vice ordförande Lena Wibroe (m), Växjö kommun

Ledamot Mats Johnsson (m), Region Kronoberg

Ledamot Margareta Lundblad (v), Region Kronoberg

Ledamot Ola Löfqvist (s), Växjö kommun

Ersättare Ragnar Lindberg (s), Region Kronoberg

Ersättare Kjell Gustafsson (c), Region Kronoberg

Ersättare Lena Johansson (mp), Växjö kommun

Ersättare Jakob Toll (s), Växjö kommun

Ersättare Ricardo Chavez (kd), Växjö kommun

och självklart vår härliga extrapersonal som hälsar dig välkommen till Smålands museum, Sveriges glasmuseum och Utvandrarnas hus på helgerna!