Kronobergs slottsruin

 

En halvmil norr om Växjö vid Helgasjöns strand ligger Kronobergs slottsruin. Det som idag är en ruin var en gång i tiden ett av fyra slott vid Sveriges dåvarande södra gräns som skulle skydda landet mot ärkefienden Danmark.

Från och med årsskiftet 2022/2023 är slottsruinen permanent stängd för besök.

Vasaborgen som blev en ruin

Under medeltiden var borgen en biskopsborg men överlämnades under reformationen till Gustav Vasa och kronan. Smålänningarna tyckte inte om detta nya styre av landet, delvis på grund av de otroligt höga skatter Gustav Vasa hade införskaffat. 1542 intog Nils Dacke slottet och styrde därifrån det upproriska Småland mot Gustav Vasa. Redan året därpå slogs upproret ner och Gustav Vasa och hans söner tog över borgen och gjorde Kronobergs slott till en befästningsborg.

Gustav Vasas Kronoberg hade tre funktioner: dels en militär funktion att försvara gränsen mot Danmark, dels en polisiär funktion att vakta smålänningarna och undvika ett återkommande uppror, men även för att samla in skatt. Dessa funktioner framgår av de cirka 7000 arkeologiska fynd som har gjorts vid utgrävningarna av Kronberg.

Sista gången som slottet tjänstgjorde som gränsfäste var 1612 vid en dansk belägring, och slottets funktion som gränsförsvar upphörde i mitten av 1600-talet. Istället började sten tas bort från slottet för att användas som byggnadsmaterial inne i Växjö. Det som en gång hade varit ett mycket viktigt och ståtligt slott förvandlades till en ruin.

Videoguide med Åsa och Håkan på Kronobergs slott

Följ med när arkeolog Åsa Alering och historiker Håkan Nordmark från Kulturparken Småland berättar om Kronobergs slott och dess spännande historia. Bland annat lär vi oss mer om slottets betydelse och funktion genom århundradena, om människorna som levde och verkade på slottet och om fynden från ruinens arkeologiska undersökningar.

Vill du veta ännu mer om Kronobergs slottsruin?

Vill du veta ännu mer om Kronoberg? Fördjupa dig i våra inspelade föreläsningar och poddar.

Länsmuseerna berättar

I programserien ”Länsmuseerna berättar” på UR Samtiden är Kulturparken Småland med och berättar om Slottets historia, de arkeologiska fynd som hittats vid utgrävningarna av slottet och om upprorsmannen Nils Dacke.

> Länsmuseerna berättar om Renässansslottet Kronoberg

> Länsmuseerna berättar om Nils Dacke

Poddar om Kronobergs slottsruin

I Kulturparken Smålands podd Din Podd på jorden finns några avsnitt som handlar om arkeologiska fynd från Kronobergs slottsruin och om upprorsmannen Nils Dacke. Avsnitten hittar du här:

> Avsnitt 9: Arkeologiska fynd från Kronoberg. Med Åsa Alering

> Avsnitt 11: Om Nils Dacke. Med Håkan Nordmark 

> Avsnitt 16: Forntiden nära oss. Med Åsa Alering och Alexandra Stiernspetz Nylén

Arkeologi på Kronoberg