Arkeologi

 

Utan arkeologi skulle vi inte veta så mycket om det förflutna. Genom arkeologin får vi kunskap både om människors dagliga liv och om hur samhället sett ut tidigare. Vi får veta hur människor bodde, vad de åt och hur de behandlade sina döda, men också om vem det var som bestämde och hur barn, män, kvinnor och gamla hade det.

Idag är Sverige ett mångkulturellt samhälle och det finns ett behov av att lära om, förstå och respektera olika kulturer. Men det mångkulturella samhället kan även omfatta människor som levde förr. Våra förfäder representerar också främmande kulturer som vi idag försöker förstå och lära oss mer om. Genom att berätta om historia vill vi förmedla kunskap om det förflutna, vilket i sin tur kan bidra till ökad förståelse mellan människor i dagens samhälle. Genom att förstå vår historia kan vi även förstå vår samtid.

Kulturparkens arkeologiska arbete

På Kulturparken arbetar för närvarande en arkeolog. Museiarkeologen jobbar med att sprida kunskap och ge råd om fornlämningar, kulturmiljöer och kulturhistoria. Arbetet är dels publikt och riktat mot allmänheten dels internt genom arbete med Smålands museums samlingar. Genom museiarkeologin vill vi samarbeta brett med universitet, föreningar, skolor samt olika institutioner och funktioner i samhället.

Forskning och pedagogik

Genom åren har vi bland annat bedrivit forskningsprojekt i pedagogisk form om fornborgen Gripeberg utanför Växjö och om stenåldersboplatsen på Gettersö i Bolmen. Projekten har skett i nära samarbete med Kronobergs arkeologiska förening. Utöver pedagogiska grävningar hålls även kurser och föredrag om länets förhistoria och medeltid.

Arkeolog

Åsa Alering
0470-704258
Mejla