Piksborg – en medeltida borg

 

På en ö i södra delen av sjön Bolmen låg den medeltida borgen Piksborg. Precis som de flesta andra svenska medeltida borgar var byggnader och befästningsverk på Piksborg uppförda av trä och jord. Piksborg byggdes någon gång under senare delen av 1300-talet, strategiskt belägen i gränslandet mellan Danmark och Sverige. Borgen fungerade både som gränsfäste mot Danmark  och som centrum för den kungliga skatteindrivningen i denna del av Småland.

Sitt namn kan borgen ha fått efter en av sina första innehavare som hette Ebbe Pik. Han var en halländsk frälseman som även ägde gods i Finnveden (västra Småland) på 1360-talet. Kungliga borgar fungerade som administrativa centrum i rikets olika delar och hamnade därför ofta i händelsernas centrum.

Borgen brinner

År 1434 nådde en av Engelbrekts upprorshärar Piksborg. Borgens fogde, Olof Ragnvaldsson, förhandlade med upprorsmännens ledare, Herman Berman. Medan förhandlingarna fortfarande pågick stacks dock borgen  i brand. Människorna som bodde i borgen fick fly för sina liv och hann därför inte få med sig så mycket saker därifrån. Eftersom det mesta av borgen var byggt i trä så blev den totalförstörd och övergavs därefter.

Tusentals fynd hittade

Under åren som gått har många intresserat sig för borgen och velat veta mer om dess historia. 1908 grävdes Piksborg ut.De ansvariga som på egen bekostnad utförde undersökningen var civilingenjör Algot Friberg och kapten Bror Kugelberg. De grävde ut nästan hela borgen, sammanlagt 2000 m2, och hittade tusentals fynd.

Det var inte bara män som levde på borgen. Synålar, fingerborgar, pincetter och smycken är inte ovanliga att hitta. Trots att borgen ligger i Kronobergs län, i Annerstad socken, så fördes fynden först till Jönköpings länsmuseum som efter drygt 80 år överlämnade dessa till Smålands museum.

Vad hittades på Piksborg?

Det är stor bredd på det insamlade materialet och det är mycket fantasieggande. På borgen hittades exempelvis nästan 400 mynt, vilket tillsammans med lämningar efter metallhantverk visar att borgen sannolikt även fungerade som ett centrum för handel och hantverk i Sunnerbo.

Samlingen innehåller drygt 4 000 enskilda föremål, fördelade på 1 673 inventarienummer. Fynden härrör från perioden cirka 1360 till 1434. Inga föremål kan säkert dateras efter år 1434, det år borgen brändes.

Fynden kan delas in i ett antal olika kategorier, vilket kan se ut på följande sätt: •Djurhållning = Betsel, hästskor, ryktskrapor mm.

• Jakt & fiske = Krokar, flöten, pilspetsar mm.
• Militära vapen = Armborstdetaljer, pilar, kanonkulor mm.
• Hantverk = Bultlåsar, knivar, saxar, ljushållare, mungigor mm.
• Handel = Keramik, mynt mm.
• Övrigt = Fingerring, oljelampa, pansarhandske, spelbrickor, pärlor, tärning mm.mm.

Hästar och riddare är klassiska symboler för medeltiden och för Piksborg som försvarsborg.

Kulturarvscentrum Småland