Utgrävningarna av Kronobergs slottsruin

1928, 1935-1943

Den första arkeologiska undersökningen på Kronoberg ägde rum 1928. Initiativet till undersökningen togs dels av riksantikvarien Sigurd Curman, som besökte ruinen i augusti 1927, och dels av dr Knut Kjellmark som företrädde den regionala kulturmiljövården. Fynden från 1928 års provgrävning förvaras på Kulturarvscentrum södra Småland.

 

År 1935 påbörjades en längre period av kontinuerligt arbete på ruinen och dess omgivningar. Avsikten var att hejda det pågående förfallet på murverket, samtidigt som man skulle göra en byggnadshistorisk undersökning av borgen. Arbetet skulle således riktas mot byggnadsantikvariska åtgärder och den arkeologiska undersökningen kom i andra hand.

 

Arbetena skedde parallellt åren 1935-43, dels som statskommunalt reservarbete, dels som statligt beredskapsarbete. Som kommunal byggnadskontrollant fungerade museichefen/arkitekten Paul Boberg och som vetenskaplig kontrollant via Riksantikvarieämbetet fil.lic Rune Norberg. Arbetet skulle ske med hjälp av 30 samvetsömma värnpliktiga (vapenvägrare) fr.o.m. april 1937.

 

 

Vad fann man under dessa åtta år? Fyndmaterialet härrör huvudsakligen från mitten av 1400-talet till 1600-talets början. Järn är det dominerande fyndmaterialet med ca 2200 föremål. Bland övriga fynd finns glas, keramik och läder. Lösfynden från Kronoberg är ganska många och består mest av avfall och deformerade småfragment.

 

Borgen ödelades successivt och många föremål av värde togs bort innan ruinen övergavs. De flesta fynden utgörs av husgeråd och arbetsredskap, men här finns även spår efter människors fritid i form av spelpjäser och mungigor.

 

Fynden visar också att borgens härskare omgav sig med föremål från Europas alla hörn. Bland fyndmaterialet finns exempelvis venetianska glasbägare och exklusiv keramik (fajans) från England. Under mitten av 1500-talet nådde alltså varor som var högsta mode i Europa även in i de småländska skogarna.

 

Vill du se föremålen?

Totalt har cirka 6 000 föremål hittats vid utgrävningarna. På Digitalt Museum finns en digital utställning där du kan se över 300 av föremålen!