Digitala stadsvandringar

 

Om du inte kan komma till museet, kommer museet till dig. Här erbjuder vi digitala stadsvandringar som tar avstamp i spännande och intresseväckande hörn av Kronoberg. 

Digital stadsvandring – Tidiga Växjö, Domkyrkan och Karolinerhuset

I det här avsnittet tar vi reda på varför bondbyn Växjö fick en domkyrka och så kollar vi in bakgrunden till Karolinerhuset och får ett forksningsgenombrott vad gäller Växjös offentliga konst.

 

 

 

 

 

Digital stadsvandring – Växjö Stortorg

Följ med på en digital stadsvandring runt Stortorget i Växjö. Vandringen visar bland annat varför gatorna runt torget heter som de gör och vilka olika verksamheter som legat runt torget genom åren. Vi hinner även spana in platsen där en silverskatt grävdes upp under början av 1900-talet.