Arkivbestånd

I Kulturarvscentrum Smålands arkivbyggnad förvaras arkiv från den enskilda sektorn i Kronobergs län och andra delar av Småland och består av arkiven från Kronobergsarkivets och Smålands museums samlingar. Här finns för närvarande 3905 arkivbildare och deras arkiv omfattar 33469 volymer och cirka 3000 hyllmeter.

Så förstår du arkiven

I tidskolumnen redovisas första och sista år som finns representerat i arkivet. Arkivets omfattning anges i antal volymer. Volym kan här utgöras av arkivkartong eller band. En arkivkartong kan innehålla flera band.

Arkiv markerade med (LB) förvaras på Lessebo Bruksarkiv som är en arkivdepå placerad i Lessebo och för att ta del av dessa handlingar måste man i förväg kontakta personalen på Kulturarvscentrum eller Lessebo kommunbibliotek.

Arkiv-X är arkivbildare som det endast finns någon enstaka handling ifrån och som därför har markerats med årtal och med (x) i kolumnen för antal volymer. Oftast rör det sig om stadgar, en verksamhetsberättelse eller liknande, men som i flera fall kan ge inblick i föreningens verksamhet. Sist i katalogen ges en mer detaljerad presentation av innehållet i Arkiv-x. Volymer som anges inom parentes förvaras bland annan arkivbildares handlingar