Arkivbestånd

I Kulturarvscentrum Smålands arkivbyggnad förvaras arkiv från den enskilda sektorn i Kronobergs län och andra delar av Småland och består av arkiven från Kronobergsarkivets och Smålands museums samlingar. I tidskolumnen redovisas första och sista år som finns representerat i arkivet. Arkivets omfattning anges i antal volymer. Volym kan här utgöras av arkivkartong eller band. En arkivkartong kan innehålla flera band.

Arkiv markerade med (LB) förvaras på Lessebo Bruksarkiv som är en arkivdepå placerad i Lessebo och för att ta del av dessa handlingar måste man i förväg kontakta personalen på Kulturarvscentrum eller Lessebo kommunbibliotek.

 

Kulturarvscentrum Småland