Arkivbestånd

I Kulturarvscentrum Smålands arkivbyggnad förvaras arkiv från den enskilda sektorn i Kronobergs län och andra delar av Småland och består av arkiven från Kronobergsarkivets och Smålands museums samlingar. Här finns för närvarande 3193 arkivbildare och deras arkiv omfattar 26056 volymer. I tidskolumnen redovisas första och sista år som finns representerat i arkivet. Arkivets omfattning anges i antal volymer. Volym kan här utgöras av arkivkartong eller band. En arkivkartong kan innehålla flera band.

Arkiv markerade med (LB) förvaras på Lessebo Bruksarkiv som är en arkivdepå placerad i Lessebo och för att ta del av dessa handlingar måste man i förväg kontakta personalen på Kulturarvscentrum eller Lessebo kommunbibliotek.

Arkiv-x är arkivbildare som det endast finns någon enstaka handling ifrån och som därför har markerats med årtal och med (x) i kolumnen för antal volymer. Oftast rör det sig om stadgar, en verksamhetsberättelse e.dyl., men som i flera fall kan ge inblick i föreningens verksamhet. Sist i katalogen ges en mer detaljerad presentation av innehållet i Arkiv-x. Volymer som anges inom parentes förvaras bland annan arkivbildares handlingar.

Kulturarvscentrum Småland