Etnologiska samlingen

Gränserna är flytande när det gäller att sätta etikett på vissa av samlingarna. För att på ett enklare sätt hantera de olika föremålsgrupperna kallas följande för de etnologiska samlingarna (etnologi är vetenskapen om folkkultur):

– Möbler och inredning

– Byggnadsdetaljer

– Vapen, militär och jakt

– Redskap för hantverk och industri

– Kyrkliga inventarier

– Samlingar med medicinhistoria

– Husgeråd förutom glas

– Klockor och smycken

– Folktro

– Leksaker

– Fordon

– Musikinstrument