Fotosamlingen

Svartvit bild på två kvinnor och en man som är uppklädda.

Jan Erik Anderbjörk

Jan Erik Anderbjörk (1910-1991) var född i Stockholm. Han kom till Växjö 1939 som museiintendent på Smålands museum, där han kom att efterträda Paul Boberg som chef.

 

Jan Erik Anderbjörk var mycket teknikintresserad, inte minst vad det gäller foto, och det sägs att han alltid hade med sig sin kamera på sina uppdrag runt om i Kronobergs län. Det finns 1000-tals foton (och negativ) i en efterlämnad samling, som nu förvaras på Smålands museum.

 

Jan Erik Anderbjörk var en drivande kraft bakom startandet av Växjö Fotoklubb 1941 och fungerade som dess ordförande under många år.

Svartvitt foto på ett gäng finklädda personer, några med studentmössa. I bakgrunden syns en stor byggnad.

Yngve Andersson

Yngve Andersson (1900-1984) var en välkänd köpman i Växjö. Han ägde under många år pappershandeln ”Bröderna Anderssons” på Kungsgatan.

 

Affären hade med tiden en ganska stor fotoavdelning – Yngve Andersson var själv en intresserad och kunnig amatörfotograf. Han skänkte sin fotosamling till Smålands museum 1967.

Svartitt foto i kontorsmiljö eller liknande. En kvinna i ljus klädsel i förgrunden.

Anna Blom

Anna Blom föddes 1871. Hon började sin verksamhet  som assistent/fotograf hos Hanna Forthmeiier,(1827-1914), en annan välkänd Växjöfotograf. 1909 gifte hon sig med arkitekten Henrik Engström (d. 1909).

 

Hon tog över Hanna Forthmeiiers ateljé (efter ett kort mellanspel) 1911. Ateljén flyttade då till Storgatan 5.

 

Anna Blom dog redan 1917, men ateljén levde vidare, då den övertogs av två andra kvinnliga fotografer, fröknarna Anna Hillbom och Elsa Cederlund. Firman avslutades inte förrän ca 1960.

Svartvitt foto på en fotograf som fotar sig själv i en spegel, Nils Danckwardt.

Nils Danckwardt

Nils Danckwardt (1874-1963) var son till major August Danckwardt,Växjö. Han utbildade sig till gymnastikdirektör. Som sådan var han verksam vid Folkskollärarseminariet i Växjö, men på somrarna i yngre år arbetade han av allt att döma extra som gymnastikledare m.m. vid badanstalten i Varberg.

 

Han verkar ha varit mycket road av att dokumentera verksamheten där i sina olika former.Samlingen av glasplåtar och album skänktes efter hans död till Smålands museum.

Svartvitt foto på äldre par som är uppklädda.

Hanna Forthmeiier

Hanna Forthmeiier (1827-1914), född i Köpenhamn, kom redan tidigt över till Sverige och Skåne där hon etablerade sig som fotograf tillsammans med sin man, Olof Forthmeiier (1834-1924). Efter hand hade man ateljéer bl a i Ystad, Malmö och Helsingborg.

 

Runt 1870 sökte sig Hanna Forthmeiier till Växjö, där hon hade en fast ateljé från 1872. Hon verkar dock ha turnerat runt bland sina andra filialer tills ca 1888, då hon bosatte sig i Växjö. Under en följd av år hade man sedan en sommarfilial i Varberg.

 

Maken Olof var mest sysselsatt med att resa runt på landsbygden och fotografera konfirmander. Endast ett fåtal ateljébilder av honom är kända, några i Smålands museums ägo. Makarna överlät ateljén 1910 till sin mångåriga assistent Anna Blom (1874-1917), som drev den vidare i sitt namn.

Samlingen omfattar mestadels porträttfoton (visit- och kabinettsfoton),  men också en hel del glasplåtar med stadsvyer och interiörer.

Bild från Kronobergsarkivet

Kronobergsarkivets fotosamling

Kronobergsarkivets fotosamling består av tusentals fotografier från föreningar och företag från Kronobergs län. De flesta fotografier är från mellankrigstiden och framåt, men det finns också några äldre fotografier från sekelskiftet 1900.

 

Bland de mer intressanta fotoarkiven kan nämnas ett mycket omfattande fotomaterial från KLS i Alvesta. Dessvärre är fotosamlingen bristfälligt förtecknad då vi inte haft möjlighet att hitta fotografiernas proveniens. En digitalisering av fotosamlingen har påbörjats.

Svartvitt foto på en kvinna i folkdräkt som står vid en björk, och en hund sitter bredvid.

Betty Larson

Betty Larson föddes 1864 i Värmlands Dalby, som dotter till en gästgivare där. Hon var verksam som fotograf i Växjö 1895-1912, med egen ateljé på Sandgärdsgatan 24. 1898 gifte hon sig med trävaruhandlaren Edvard Andersson, men fortsatte ändå arbetet som fotograf. Familjen flyttade 1912 till Kristianstad, där Betty Larson fortsatte sin verksamhet in på 1920-talet.

På äldre dagar flyttade hon till en dotter i Östergötland, där hon avled någon gång i slutet av 1930-talet.

Samlingen omfattar en hel del porträttfoton, men också album med stadsvyer från Växjö med omnejd m.m.

Bild från Kronobergsarkivet föreställande en buss som kört i diket på vintern.

Växjöbladet-Kronobergaren

I Växjöbladet-Kronobergarens fotoarkiv finns i runda tal 100 000 bilder som tagits av fotografer som varit anställda på tidningarna Växjöbladet och Kronobergaren. Flera av bilderna har varit publicerade i nämnda tidningar.

 

Fotoarkivet sträcker sig från 1970-talet fram till början av 1990-talet. Det består av ett mycket omfattande personarkiv som är ordnat och förtecknat. Dessutom finns en stor samling fotografier från idrottsrörelsen i Kronobergs län. Det ämnesordnade fotoarkivet är uppordnat kommunvis med varierande sökingångar.