Gunnar Ells samling

 

Gunnar Faith Ell var hallänning och född i Snöstorp 1876, sin utbildning till teckningslärare och dekorationsmålare skaffade han sig i Halmstad och Stockholm under 1890-talet. Redan 1902 kom han till Växjö och där tillträdde han en tjänst som föreståndare för den nyöppnade ” Lägre tekniska yrkesskolan för män”. För att få en fulltidstjänst så blev han också teckningslärare för eleverna på den kommunala flickskolan i samma stad.

Gunnar var en intresserad och lyhörd lärare, och hans undervisning präglades av tron på elevens egen förmåga att skapa goda resultat genom ett inspirerat och viljestarkt arbete präglat av en egen stark initiativförmåga. Han ville gärna uppmuntra sina elever att bruka sin egen fantasi, vilket märktes tydligt i arbetet med de yngre eleverna. Sin egen inspiration hämtade han från Walldorf och Montessori-pedagogiken, och även den Amerikanska ”Learning by doing – rörelsen” var något han uppmärksammade tidigt.

Han var också en mycket respekterad rektor för yrkesskolan och legendarisk som en vältalig pedagog och föreläsare. Samlingarna visades också vid flera tillfällen i några av Europas storstäder under mellankrigsperioden ( 1920-40 ). Gunnar Ell dog efter ett långt och händelserikt liv 1950.

Samlandet startade strax efter förra sekelskiftet, och idén att samla och spara för kommande år var varken ny eller unik för den tiden. Men hans samlingar är systematiskt och omsorgsfullt ordnade och presenterar helhetslösningar för undervisningen med avseende på metod, material och teknik. I sitt slutgiltiga utställningsutförande består de av ett hundratal skärmar/tablåer fyllda med tusentals föremål avsedda att inspirera besökarens fantasi.

Utställningen på Kulturarvscentrum Småland

Utställningen som nu visas på Kulturarvcentrum Småland är en formgiven variant på den utställning som presenterades för stadens styresmän i slutet på maj 1949. Platsen var då på Sjögrenska skolans vindsutrymme där den var gestaltad mellan 1949-2004. När fastigheten fick en ny ägare detta år tvingades utställningen att flytta till en ny förvaring under Kungsmadskolan i Växjö. Detta kunde ha blivit slutet på samlingarnas epok, men ödet ville annorlunda!

Genom ett träget arbete av samlingarnas beskyddare, före detta skoldirektören Bo Holmberg så lyckades han att tillsammans med Kulturnämndens ordförande Lena Wibroe övertyga ansvariga inom Växjö kommun att bidra med medel för studiesamlingarnas bevarande och nygestaltning på Kulturarvcentrum Småland. Växjö kommun överlämnade dessa samlingar till Smålands Museum/Kulturparken Småland AB under våren 2011. Redan vid överlämnandet så var det klart att gestaltningen skulle ske inom det vi nu kallar för ”öppna magasin”.

De som fick uppdraget att gestalta och bygga den nya varianten var Anders Olson samt Leo Nielsen , bägge verksamma i Alvesta som utställningsformgivare och snickare. Arbetet påbörjades i februari 2012 och avslutades under hösten. Den pampiga återinvigningen kunde ske under Växjös Kulturnatt den 26/1 2013. Det kom ca. 200 intresserade och nyfikna besökare under invigningen som varade i drygt fyra timmar.

 

Kulturarvscentrum Småland