Kronobergsarkivet

Bild från Kronobergsarkivet

Kronobergsarkivet är länets största enskilda arkivinstitution och har som mål att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkiv från Kronobergs län. I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, och att bedriva och väcka intresse för regionalhistorisk forskning.

 

På Kronobergsarkivet finns en skatt för alla som vill forska om lokal och regional historia. Det finns handlingar från de traditionella folkrörelserna men också från företag, gårdar, byalag och andra organisationer, även från privatpersoner.

 

Här förvaras över 39 000 volymer från närmare 3900 olika arkivbildare. Här finns även 336 fanor och en omfattande bildsamling från länets folkrörelser och föreningar, exempelvis fotoarkivet från Växjöbladet-Kronobergaren. Som ett komplement till Kronobergsarkivets samlingar finns ett rikligt forskningsbibliotek.

Samlingar & forskarservice

Samlingarna är tillgängliga för forskning och arkivets personal bistår gärna med forskarservice och information om samlingarna. Verksamheten startade 1984 under namnet Folkrörelsearkivet Kronoberg.

 

År 1993 bytte arkivet namn till Kronobergsarkivet, med det utökade uppdraget att omhänderta alla typer av enskilda arkiv i Kronobergs län. Från 2010 är Kronobergsarkivet en del av Kulturparken Småland och finns tillgängliga på Kulturarvscentrum Småland. Den ideella föreningen kvarstår och har som främsta syfte att upprätthålla kontakterna med medlemsorganisationerna och se till att verksamheten bedrivs enligt stadgarnas ändamålsparagraf.

 

Kronobergsarkivet har ett magasin i Lessebo där handlingar från Lessebo bruksarkiv förvaras, och är ett av södra Sveriges största företagsarkiv som omfattar drygt 5000 volymer. Det består av räkenskapshandlingar, kartor och ritningar, korrespondens och fastighetshandlingar. Det finns också handlingar från flera andra bruk i södra Sverige, exempelvis Böksholms bruk och sulfitfabrik, Stenfors bruk, Augerums bruk och Kleva nickelverk och gruva.

Kontakt

Arkivarie Kronobergsarkivet
Per-Olof Andersson
0470-704270
Mejla