Magasin GLAS

 

Under 80 år har Sveriges glasmuseum samlat in glas och arkivhandlingar från Sveriges glasbruk, vilket resulterat i en av Europas största och mest kompletta samlingar. En nyligen genomförd inventering visar att samlingen består av närmare 35.000 glasföremål från 105 svenska glasbruk från 1580-talet till 2011. Till glasföremålen kan mer än 400 olika designers, formgivare och upphovsmän knytas.

Samlingen består även av utländskt glas om cirka 1000 föremål från 35 olika länder från 400-talet före Kristus till idag, samt verktyg för glasframställning från sammanlagt 33 glasbruk från 1700-talet till modern tid.

Sveriges glasmuseums omfattande bildarkiv innehåller tusentals foton från glasbruken och den tillverkning som skedde i och kring hyttan. Arkivet består även av ett omfattande skrift- och klipparkiv och ett hundratal priskuranter från 63 olika glasbruk och förädlingsföretag.

Sveriges glasmuseum verkar inte bara på en lokal arena utan har nationell och internationell betydelse tack vare sin samling och produktion av utställningar kring glas, dokumentation av glashanteringens arbete, liv och produkter, samt forskning om glas, glashantering och brukshistoria. Sveriges glasmuseum har även en nationell och internationell betydelse genom sin medverkan i sammanhang där medarbetarnas speciella kompetens efterfrågas.

Har du frågor kring glas?

Kontakta gärna någon av våra glasantikvarier:
Observera att vi inte utför värderingar på glas eller andra föremål.

Avdelningschef Samlingar, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-704226
Mejla