Om Kulturparken Småland AB

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Företaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.

I vår breda verksamhet ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Vi arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor som byggnadsvård och arkeologi.

Kulturparken Småland ska vara en samlingsplats och referenspunkt för debatt och samtal när det nya Smålands framtid ska formas.

 

Har du idéer eller synpunkter? Hör gärna av dig till: info@kulturparkensmaland.se

Fakturaadress:
Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö
Organisationsnummer: 556766-8818

Publikationer

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse, Kulturparken Småland 2017

Verksamhetsberättelse, Kulturparken Småland 2016

Verksamhetsberättelse, Kulturparken Småland 2015

Verksamhetsberättelse, Kulturparken Småland 2014

Verksamhetsberättelse, Kulturparken Småland 2013

Verksamhetsberättelse, Kulturparken Småland 2012

Verksamhetsberättelse, Kulturparken Småland 2011

Kulturparken Smålands verksamhetsplan 2012

Verksamhetsstatistik, Kulturparken Småland 2011

Småländska mötesplatser, Kulturparken Småland 2013

Aktuella projekt

Styrelsen

Ordförande RosMarie Jönsson-Neckö (s), Region Kronoberg

Vice ordförande Lena Wibroe (m), Växjö kommun

Ledamot Mats Johnsson (m), Region Kronoberg

Ledamot Margareta Lundblad (v), Region Kronoberg

Ledamot Ola Löfqvist (s), Växjö kommun

Ersättare Ragnar Lindberg (s), Region Kronoberg

Ersättare Kjell Gustafsson (c), Region Kronoberg

Ersättare Lena Johansson (mp), Växjö kommun

Ersättare Jakob Toll (s), Växjö kommun

Ersättare Ricardo Chavez (kd), Växjö kommun