Om Kulturparken Småland AB

 

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Företaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.

I vår breda verksamhet ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Vi arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor.

Stiftelsen Smålands museum, Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och den ideella föreningen Kronobergsarkivet har undertecknat samverkans- och samarbetsavtal med Kulturparken Småland. Respektive organisation har egna styrelser och äger sina arkiv och samlingar.

Har du idéer eller synpunkter?

Hör gärna av dig till: info@kulturparkensmaland.se

Verksamhetsplan

> Verksamhetsplan 2019–2022

Verksamhetsberättelse

> Verksamhetsberättelse Kulturparken Småland 2019

Behandling av personuppgifter

På Kulturparken Småland AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs mer här.

 

Styrelser

Kulturparken Småland AB

Ordförande Maria Svensson Lundin (KD), Region Kronoberg
Vice ordförande Otto Lindlöf (S), Växjö kommun
Ledamot Pernilla Sjöberg (M), Region Kronoberg
Ledamot Sara Rosén Andersson (S), Region Kronoberg
Ledamot Inger Kratz (L), Växjö kommun

 

Ersättare Ragnar Lindberg (S), Region Kronoberg
Ersättare Kjell Gustafsson (C), Region Kronoberg
Ersättare Lena Johansson (MP), Växjö kommun
Ersättare Cecilia Lundin Danielsson (S), Växjö kommun
Ersättare Ann-Christin Norlander (C) Växjö kommun

 

Revisor Jonas Wanér (V) Region Kronoberg
Ersättare Jan Sahlin (M) Region Kronoberg
Revisor Sture Andersson (C) Växjö kommun
Ersättare Solveig Jonsson Perjos (MP) Växjö kommun
Auktoriserad revisor Victoria Rodin, Andersson & Co

 

Stiftelsen Smålands museum

Ordförande Suzanne Frank (M), Region Kronoberg
Vice ordförande Otto Lindlöf (S), Växjö kommun
Ledamot Sara Rosén Andersson (S), Region Kronoberg
Ledamot Annika Nilsson (C), Växjö kommun
Ledamot Kjell Gustafsson, Kronobergs läns hembygdsförbund
Ledamot Evy Thörnqvist, Kronobergs läns hembygdsförbund
Ledamot Malin Almqvist, Länsstyrelsen i Kronobergs län

 

Ersättare Ragnar Lindberg (S), Region Kronoberg
Ersättare Torgny Klasson (L), Region Kronoberg
Ersättare Cristina Nemes (KD), Växjö kommun
Ersättare Cecilia Lundin Danielsson (S), Växjö kommun
Ersättare, Georg Frisk, Kronobergs läns hembygdsförbund
Ersättare Roger Söderling, Kronobergs läns hembygdsförbund
Ersättare Heidi Wassi, Länsstyrelsen i Kronobergs län

 

Revisor Jonas Wanér (V) Region Kronoberg
Ersättare Jan Sahlin (M) Region Kronoberg
Revisor Sture Andersson (C) Växjö kommun
Ersättare Solveig Jonsson Perjos (MP) Växjö kommun
Auktoriserad revisor Victoria Rodin, Andersson & Co

 

Kronobergsarkivet

Ordförande Bertil Olsson, Röda korset
Vice ordf. Göran Larsnäs, Bilda
Kassör Bertil Vedenbrant, Företagarna i Kronoberg
Ledamot Margareta Svensson, IOGT-NTO
Ledamot Marie Erickson, Smålands Idrottsförbund
Ledamot Bengt-Göran Birgersson, Centern
Ledamot Lars Palm, Smålands museum/Kulturparken Småland
Ledamot Berne Karlsson, Ekeberga hembygdsförening
Ledamot, Claes Lissing, Kronobergs läns hembygdsförbund
Ledamot Jarl Branting (L), Region Kronoberg

 

Ersättare Ola Löfqvist, Socialdemokraterna
Ersättare Niclas Rosenbalk, Arkivförbund Sydost
Ersättare Roddy Nilsson, Historiska föreningen i Kronobergs län
Ersättare Per Anders Johansson, PRO
Ersättare Jonas Bark, Universitetsbiblioteket
Ersättare Lena Wibroe, Moderaterna
Ersättare Gunnar Nordmark, Liberalerna
Ersättare Karl-Erik Johansson, DHR
Ersättare  Tina Sjögren,  Alvesta skytteförening
Ersättare RosMarie Jönsson Neckö (S), Region Kronoberg

 

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet

Ordförande Lena Wibroe (M), Region Kronoberg
Vice ordförande Stefan Eklöf Amirell, Linnéuniversitetet
Ledamot Michael Färdig (L), Växjö kommun
Ledamot Dag Blanck, Uppsala universitet
Ledamot Claes Westling, Riksarkivet
Ledamot Ingrid Nettervik, Vilhelm Moberg-sällskapet
Ledamot Richard Grügiel, Emigrantinstitutets Vänner
Ledamot Håkan Nordmark, Smålands museum
Ledamot Hans Wallengren, Lunds universitet

 

Ersättare Rose-Marie Holmqvist (S), Växjö kommun
Ersättare RosMarie Jönsson Neckö (S), Region Kronoberg
Ersättare Gert Brushammar, Emigrantinstitutets Vänner
Ersättare Ulf Nilsson, Vilhelm Moberg-sällskapet

 

Revisor Carl Geijer

 

Svenska emigrantinstitutet