Plots Prints Projections – Displaced

25/1 – 12/4 2020, Smålands museum

 

Utställningen lyfter fram specialproducerade verk av sex arkitektkontor. De har alla arbetat med installationer i trä och i nära samarbete med tillverkningsindustrin, i vissa fall har resultatet tänjt gränsen för vad som tidigare har varit möjligt att genomföra.

Olika arbetsmetoder om träets inneboende egenskaper har undersökts. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen.

Att undersöka och finstudera träets egenskaper är inte något nytt. Det finns en lång historia av studier i olika träslags växtsätt, deras blomning, cellstruktur och bark. Historiskt sett har detta redovisats både i ritningsform som projektioner och som kulörrika grafiska blad.

Den mest kända och speciella trädbeskrivningen utgörs av de Xylothek som skapades i början av 1800-talet. Xylotheken var trädbibliotek i dess bokstavliga bemärkelse. Växtdelar från en trädsort samlades i en ask tillverkad av det specifika träslaget, formad som en bok och med en rygg av trädets bark. Träet utgjorde en behållare för trädet. Träet bevarade trädet till eftervärlden…

Utställning vill väcka frågor kring själva materialet, vår relation till det och vad som är fysiskt möjligt att göra med trä inom den samtida arkitekturen. Utställningen ingår i samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect av Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä, Svenska institutet och Folkhem. Utställningen har tidigare visats i arkitekturbiennalen i Venedig 2018.