Gunvor Kamkes och Sven Joanns minnesfond

Stipendiets utdelningsceremoni ställs in

Med hänvisning till rådande omständigheter ställs ceremonin kring stipendieutdelningen 2020 in. Stipendiet kommer däremot fortfarande delas ut till de båda stipendiaterna.

Årets stipendiater

2020 års stipendiater är konstnärerna Birgitta Heiling och Remus Wilson.

I år har antalet ansökningar varit fler än vanligt. Situationen kring coronapandeming har slagit hårt mot kulturen i stort och i synnerhet konstnärer. I år ges därför priset för första gången till två konstnärskap. 2020 års stipendiater är konstnärerna Birgitta Heiling och Remus Wilson. De får vardera 25 000 kr.

Juryns motivering

Birgitta Heiling för sitt fängslande måleri där intuition och intellekt samspelar och binder samman varandra i en alldeles speciell röst. Förändringar av motiv och skala bryts upp, upprepas och förvanskas. Det är svårt att se var det ena slutar och det andra börjar. Birgitta Heilings utforskande måleri innehåller motsatser och möjligheter som rubbar det invanda seendet på ett frigörande sätt.

Remus Wilson för att han oförtrutet och kompromisslöst gått sin egen väg i ett ständigt utforskande av sin omgivning. Med en spontanitet och en målmedvetenhet omvandlar han livets förunderligheter till konst. Remus är inte knuten till någon bestämd teknik, snarare är det väl så att ju enklare metod, desto bättre. Remus är också en aktiv röst i regionens konstliv med sin medverkan i Smålands konstnärsförbund, Vandalorum och Smålands konstarkiv, ett engagemang som betyder mycket för många.

Det är två konstnärskap med olika uttryckssätt men som också har en del likheter. Bägge arbetar ytterst målmedvetet med förhållandet bild och verklighet. Vartefter konst kommer till så är konsten även en del av den verklighet som konsten speglar. Båda arbetar både intellektuellt och intuitivt med sin konst.

 

Om minnesfonden

Gunvor Kamkes & Sven Joanns minnesfond grundades 1990 och dess ändamål är att dela ut stipendier till välförtjänta konstnärer eller författare med anknytning till Kronobergs län. Stipendierna är de största i regionen. Till konstnärerna Kamke och Joanns minne har det sedan 1993 delats ut en halv miljon kronor som stöd till välförtjänta konstnärer, det enda i sitt slag.

Tidigare stipendiater

2018 Annika Jarring
2016 Set Söderholm
2014 Jarl Ingvarsson
2010 Åsa Johannesson
2008 Håkan Nyberg
2006 Linnéa Jörpeland
2002 Magnus Bärtås
2000 Leif Olausson
1997 Susanna Arwin
1995 Thomas Franzén
1993 Martin Bornholm