Prislista för bildförmedling

Bildbeställning

Digitalt inlästa bilder ur samlingarna eller nyare befintliga bilder från museifotograferna.

Grundpris:

200:- kr/st. Detta pris betalas då användningen avser:

– Privat bruk (ej webb)
– Hembygdsföreningar
– Arbetsmaterial och uppsatser för forskning, skolor etc.(ej utgivna på förlag)

Lågupplösta påsiktsbilder är gratis.

Högupplösta bildfiler i jpeg, 300 dpi och ca. A4 format levereras som standard om inget annat avtalats, samma pris gäller dock för andra format och
upplösningar. Leverans sker i digital form på CD, DVD eller E-post.

Bilder för kommersiell publicering:

1100:- kr/st. Detta pris betalas då användningen avser vinstinriktad användning och reklam:

– Böcker
– Tidningar
– Annonser
– Affischer
– Utställningar
– Förpackningar
– TV och Internet etc.

Upplösning och leverans sker enligt överenskommelse. Samma pris gäller oavsett storlek och användningsområde, dock är vidareöverlåtelse ej tillåten.

Fotouppdrag

Kulturparken Småland kan även åta sig fotouppdrag som anknyter till den ordinarie verksamhet.

Fotografering i museets ateljé, magasin eller övriga lokaler.
– 850 kr/tim.

För fotografering utanför museets lokaler tillkommer resekostnaden
– 50 kr/mil.

Leveransvillkor

Vid beställning skall anges: Beställarens namn, faktureringsadress med organisationsnummer samt leveransadress.

Foto

Fotografens namn, © Kulturparken Småland Växjö. Utelämnas denna uppgift debiteras 100% högre avgift för varje bild. Vid publicering på Internet skall namnen alltid sättas ut intill bilden.

Vid användning av Kulturparken Smålands bilder gäller dessutom följande:

I övrigt hänvisas till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt personuppgiftslagen (1998:204;
2006:398).

Offert lämnas vid förfrågan. Moms och eventuell frakt tillkommer på samtliga priser

Kontakt fotoarkiv

Antikvarie
Anders Bengtsson
0470-704252
Mejla

Kontakt fotouppdrag

Fotograf
Jörgen Ludwigsson
0470-704251
Mejla