Byggnadsantikvarier

Byggnadsvård

Överallt på den småländska landsbygden möter vi röda stugor, falurött på bostadshus, ladugårdar och dass. På hundra år har den faluröda färgen blivit ett kännetecken för den småländska byggnadskulturen, men tittar man närmre så finns det många variationer både i teknik, färger och sätt att bygga.

Här finns hus byggda med knuttimring, i skiftesverk eller resvirke, här finns vanlig locklistpanel med rödfärg, liggande panel med linoljefärg eller putsade fasader, här finns taktegel av olika slag, stickor eller gammaldags betongpannor, plåt, papp eller eternit. Du kan finna små enkelstugor, traditionella parstugor i två våningar eller stora, rejäla, herrgårdsliknande mangårdsbyggnader. Och så många olika sorters hus – bostadshus och ladugårdar, magasin, vedbodar, källare och dass, smedjor, bastor, kvarnar och sågar.

De olika funktioner, som har funnits och stundtals finns kvar, speglas i skolhus, handelsbodar, kraftverk, missionshus, industrier och mycket, mycket mer. All denna variationsrikedom utgör vårt byggda kulturarv – ett arv som vi alla kan ta del av, men som också behöver omvårdnad och framförallt rätt omvårdnad.

Vårt erbjudande

På Kulturparken arbetar för närvarande två byggnadsantikvarier. Vi kan tipsa om allt som rör vård av vår äldre bebyggelse, exempelvis den traditionella bebyggelsen på landsbygden, kyrkor, äldre industrier och villor från 1900-talets förra hälft. Vi ger råd om material, hantverkare eller hur man på ett bra sätt kan anpassa de äldre husen till ett modernt boende.

På uppdrag utför vi också vissa projekteringar inför renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inventeringar samt vissa antikvariska kontroller i samband med renovering av kyrkor och kulturhistorisk bebyggelse.