Föremålsutlåning

 

Kulturparken Småland arbetar med utlån av föremål som en del i att tillgängliggöra dem för en så bred publik som möjligt. Kulturparken Småland erbjuder utlån till museer och kulturinstitutioner samt andra verksamheter som kan garantera föremålens säkerhet under lånetiden.Lån beviljas ej till privatpersoner eller för rekvisitaändamål.

Låneansökan och handläggningstid

En låneansökan skall innehålla önskemål om föremål och utställningsperiod samt en tydlig presentation av lånets syfte, tänkt utställningslokal och typ av exponering.

Fyll i formuläret nedanför eller ladda ner en ansökan här och posta den till ansvarig för avdelning samlingar, arkiv och bibliotek Björn Arfvidsson.

För att vara säker på att lånet skall kunna beviljas i tid måste en låneansökan ha inkommit minst tre månader före den aktuella lånetidens början. Vid omfattande lån kan ytterligare framförhållning krävas. För ansökningar som inkommer under juni och december förlängs ordinarie handläggningstid med en månad till fyra månader.
När ansökan inkommit handläggs den så fort som möjligt och vi återkommer med besked eller kompletterande frågor.

Bifogade filer skickas separat till utlan@kulturparkensmaland.se (endast pdf och jpeg). Använd rubriken "Bifogad fil + Organisation".

Villkor

Ett lån kan som längst beviljas för ett år men kan förlängas efter påsyn av föremålen.
Vid eventuell förlängning skrivs en ny lånehandling.
I lånehandlingen specificeras särskilda krav på säkerhet och förvaring.
Låntagaren ansvarar alltid för att lånet försäkras.
Transport skall godkännas av museet.

Avgiftsnivåer för lån ur samlingarna

Museer, kulturinstitutioner och andra offentliga verksamheter
Administrativ engångsavgift/lån 1000 kr
Avgift per föremål/år 300 kr

Ideella föreningar

Administrativ engångsavgift/lån 500 kr
Avgift per föremål/år 100 kr

Kommersiella verksamheter

Administrativ engångsavgift/lån 1500 kr
Avgift per föremål/år 600 kr

Påminnelseavgift utgånget lån: 1 500 SEK per lån och påminnelsetillfälle

Övriga kostnader som belastas låntagaren är transport, värderingskostnad, eventuell konservering och montering, kurir, samt särskild nybeställning av packmaterial. Vid omfattande utlån och förfrågningar kan en timkostnad komma att debiteras efter överenskommelse. Detta kan även gälla vid utlån av större eller komplexa föremål.