13 000 år – forntiden nära oss

 

Äntligen är förhistorien tillbaka!

Spåren av människor från andra tider finns runt omkring oss och överallt i landskapet. Ibland väl synligt och uppmärkt med skyltar och ibland i jorden under våra fötter. I utställningen 13 000 år får du en bild av livet från stenålder till järnålder. I utställningen får du uppleva hur landskap och klimat har förändrats sedan inlandsisen smälte bort för 13 000 år sedan och hur människor levt här i Kronoberg genom tiderna.

Utställningen vill också visa hur arkeologer hittar spår och hur dessa tolkas när vi ska försöka förstå och lära om människors vardag i forna tider. Dessutom finns exempel på föremål från museets samlingar på plats, allt från den äldsta pilspetsen till vikingatida gravfynd!

Arkeologen Alexandra introducerar och berättar om 13 000 år – forntiden nära oss

Lär mer om stenåldern!

Häng med när våra museipedagoger och arkeologer berättar om delar av utställningen 13 000 år – forntiden nära oss.

Åsa om istiden

Anna om jägar- och samlarstenåldern

Anna om bondestenåldern

 

 

QR-koder till 13 000 år - forntiden nära oss