Drömmen om Amerika

Drömmen om Amerika visar amerikautvandringen 1840-1930. Besökarna får med hjälp av modeller, fotografier, statistik, ljudstationer, datorer, originalföremål och konstverk grundläggande kunskap om utvandringens bakgrund, överfarten till Amerika, bosättningen och förhållanden i det nya landet. Dessutom kan besökarna gå in på Snusgatan och uppleva livet i svensk-amerika.

Utställningen finns på Utvandrarnas hus.

 

Obs! Utställningen stänger den 22/9 2019. Hösten 2020 öppnar en ny migrationshistorisk utställning på Utvandrarnas hus som kommer att ersätta Drömmen om Amerika.