Tio av de värst förorenade platserna i Sverige är gamla glasbruk i Småland. I markerna runt flera av bruken är det så förorenat att det är olämpligt att låta människor bo där. Glaskross tippades ofta bara rakt utanför på gårdsplanen, men det har också använts som utfyllnadsmassa på många ställen. Jag samlade in växter från dessa tio, värst drabbade orter. Vid varje plats plockade jag ett par växtexemplar varav ett av dessa skickades till Biologiska institutionen vid Lunds universitet för analys av bly, arsenik och kadmium. De andra växterna, ”växtdubletterna”, sänktes ned i glaskaraffer där de fick torka, varpå de förseglades. Analyssvaren graverades in på respektive karaff, en för varje bruk. I förhållande till karafferna finns i vitriner utplacerat dokument som beskriver vad de olika bruken tillverkat, hur föroreningsproblematiken ser ut, samt var i saneringsprocessen de befinner sig.

Verket är Caroline Mårtensson bidrag till samarbetsprojektet MASSA I RÖRELSE, ett samarbetsprojekt där sex konstnärer undersöker Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen. Utfört 2015-16.

Utarbetat genom samtal, intervjuer och material från Länsstyrelsen i Kronoberg, Länsstyrelsen i Kalmar, Miljöforskare vid Linnéuniversitet och Linköpings universitet, miljökonsulter, politiker, boende i regionen samt genom praktiskt arbete på plats i Glasriket.

Utställningen visas på Sveriges glasmuseum.

Pågår 27/3 till 22/9 2019, förlängd!