Gripeberg – vad är en fornborg och vem bestämmer det?

Det förflutna fascinerar och människor har i alla tider haft behov av att förklara spår och lämningar i landskapet. I utställningen GRIPEBERG -Vad är en fornborg? och vem bestämmer det… visar vi bilder av en fornlämning genom olika ”glasögon”. Här finns vetenskapliga arkeologiska resultat tillsammans med folktrons och de statliga myndigheternas bild av platsen. Vi låter vi också människors personliga tolkningar och tankar kring platsen komma fram, eftersom de i hög grad är en viktig del av vårt gemensamma, levande kulturarv.

Utställningen öppnade 1 november 2014 och finns på Smålands museum.