Hjärtenholm basutställning

På Hjärtenholm är jordbrukshistorien från Kronoberg i fokus där utvecklingen och villkoren för lantbruket skildras över tid.  I en av ladorna visas olika typer av välbevarade jordbruksmaskiner och redskap tillsammans med de tillfälliga utställningsytorna.

Spannmålsmagasinet är stängt 2019 för att en ny basutställning om Hjärtenholms historia är under uppbyggnad.