I smältdegeln

Sveriges glasmuseum 17/9–18/11 2022

 

I smältdegeln – ett samarbete för att omvandla ett problem till en värdefull resurs

Sedan 1742 har det småländska Glasriket skapat konstglas som idag är berömt världen över och som finns i många svenska hem. Århundraden av framgångsrik produktion har också en baksida. Det som finns kvar på de platser där glasbruken en gång frodades är hundratals högar med glasavfall som utgör en fara för människors hälsa och miljön på grund av att de innehåller giftiga tungmetaller.

Flera stora saneringsprojekt har genomförts sedan 2012 och denna utställning visar delar av processen från projektet ”Innovativ Sanering” som startades 2019. Målet med projektet är att visa möjligheterna till affärsverksamhet, återbruk och cirkularitet genom samverkan, innovation och design. Utställningen visar bilder från Glasrikets glansdagar och jämför dem med hur det ser ut idag. Glas i olika fraktioner visas tillsammans med innehåll och produkter som har skapats av det renade glaset.

Det är ett samverkansprojekt mellan de fyra glasrikekommunerna (Nybro, Emmaboda, Lessebo & Uppvidinge), länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, RISE – Research Institutes of Sweden, RagnSells och designstudion Form Us With Love.

Bilder från utställningen