Länge leve Kosta

 

Kosta glasbruk har en obruten tradition av manuell tillverkning sedan 1742 och än glöder det i hyttan. Länge leve Kosta uppmärksammar glaset, bruket och människorna.

Här kan man följa den långa vägen från skiss till färdigt glas och se mångfalden av produkter från snapsglas till unika skulpturer. Utan kreativa konstnärer och skickliga glasarbetare hade glasbruket inte funnits kvar. Tack vare dem har Kostaglaset blivit en viktig del av det svenska kulturarvet.

Utställningen finns på Sveriges glasmuseum.