Myntkabinettet

 

Myntkabinettet i Smålands museum grundlades redan 1792 och främjades under sina första år av biskopen Olof Wallquist. Genom generösa donationer, bland annat av Christina Nilsson, samt enstaka inköp utökades samlingarna successivt under 1800- och 1900-talen.

Idag rymmer myntkabinettet omkring 40 000 föremål jämte ett omfattande numismatiskt bibliotek.

Utställningen finns på Smålands museum.