Myntkabinettet

Myntkabinettet i Smålands museum grundlades redan 1792 och främjades under sina första år av biskopen Olof Wallquist. Genom generösa donationer och enstaka inköp utökades samlingarna successivt under 1800- och 1900-talen. Idag rymmer myntkabinettet ca 40.000 föremål jämte ett omfattande numismatiskt bibliotek.

Utställningen finns på Smålands museum.