På väg – i 1800-talets Kronoberg

 

Smålands Museum, landets äldsta länsmuseum, tillkom under 1800-talet. Museets salar och magasin har med tiden fyllts med det förgångnas spår. På väg från ett historiskt sammanhang har de blivit föremål att vårda för kommande generationer. Vad är det för föremål? Vem har skänkt eller köpt dem? Varför? Frågorna är många och i utställningen På väg – i 1800-talets Kronoberg ges prov på svar.

En rörelse genom tid och rum

Mycket hände under det dynamiska 1800-talet och endast en begränsad del kan därför visas. Utställningen visar tidens rörelse som en resa längs vägen från land till stad, en spegling av hur länets invånare var på väg från en typ av samhälle till ett annat.

Idéhistorikern Karin Johannesson har sagt: ”Vi behöver förvandla tiden till ett rum som vi kan stiga in och ut ur, för att hitta balans i livet.”

Smålands museum hälsar dig välkommen in i våra rum i utställningen.