På väg i 1800-talets Kronoberg

 

Smålands Museum, landets äldsta länsmuseum, tillkom under 1800-talet, en tid som på många sätt skiljer sig från vår vardag 200 år senare. Hur levde man på 1800-talet? Vad arbetade man med och med vilka redskap? Hur skiljde sig livet på landsbygden åt från livet i staden?

Under 1800-talet var nationalromantiska strömmarna starka, vilket innebar en vilja att hylla landsbygden, staten och kulturhistorien genom att börja samla och bevara föremål för kommande generationer.

I utställningen På väg i 1800-talets Kronoberg visas några av de föremål som kom att bevaras för att just du, 200 år senare, ska få ta del av hur livet såg ut i 1800-talets Kronoberg.

Utställningen visas i Smålands Museum.