Sekelskiftets Växjö 1900

 

Växjö var vid sekelskiftet 1900 en småstad med 7 365 invånare. Domkyrkan, skolorna och funktionen som administrativt centrum för Kronobergs län gav staden sin prägel.  Handel och hantverk dominerade näringslivet och förutom en tändsticksfabrik, en mekanisk verkstad och ett bryggeri saknade Växjö större industrier. Politiskt var Växjö konservativt och de idébärande folkrörelserna hade svårt att nå framgång med sina budskap om organiserad nykterhet, socialism och ett friare kyrkoliv.

Fotografierna i utställningen är hämtade ur Betty Larssons samling som förvaras på Kulturarvscentrum Småland. Hon var verksam som fotograf i Växjö 1895-1912, med ateljé på Sandgärdsgatan 22. År 1912 flyttade hon med familjen till Kristianstad, där hon fortsatte sin verksamhet som fotograf in på 1920-talet.

Utställningen finns på Smålands museum.