Studioglas i förändring

 

Studioglas i förändring stänger tillfälligt

Hösten 2023 kommer utställningen Studioglas i förändring tillfälligt stängas på grund av renoveringar i museibyggnaden. Sista dag att ta del av utställningen är den 24 september 2023. Under renoveringarna kommer även den del av museet som visar utställningen Länge leve Kosta att stängas.

Studioglas i förändring

Studioglas betecknar glas som har formgivits och blåsts av en och samma person i enskilda hyttor eller ateljéer. Utställningen Studioglas i förändring visar studioglasets framväxt och utveckling i Sverige. Här samlas glas från samtida konsthantverkare samt objekt från konstnärer och formgivare som uttrycker sig i glas.

Studioglasrörelsen växte fram under slutet av 1960-talet i Sverige och kan i många stycken ses som en motreaktion på industriglaset. För de tidiga studioglaskonstnärerna var syftet att vinna tillbaka den konstnärliga friheten i arbetet med glaset. Genom att bygga små glasugnar som var lätta att hantera och billiga i drift blev glasformgivning och glashantverk mer tillgängligt och studioglasrörelsen bredde ut sig över världen och i Sverige.

Sedan studioglasets början har glaset varit föremål för utveckling och förnyelse. Nya uttryck och tekniker utgör centrala delar i rörelsen och Studioglas i förändring visar glas från 1960-talets frigörelse till dagens samhällskritiska verk.

Utställningen är ett samarbete med Glasakademin och grunden för utställningen har blivit möjlig tack vare generösa donationer från ett 70-tal konstnärer, konsthantverkare och formgivare som uttrycker sig i glas.

Utställningen finns på Sveriges glasmuseum.