Studioglas i förändring

 

Följ med på en resa i studioglasets utveckling

Studioglas betecknar glas som har formgivits och blåsts av en och samma person i enskilda hyttor eller ateljéer. Studioglas innefattar inte enbart blåst glas utan även andra tekniker som gjutning, stumping och fusing.

Studioglasrörelsen växte fram under slutet av 1960-talet i Sverige och kan i många stycken ses som en motreaktion på industriglaset. För de tidiga studioglaskonstnärerna var syftet att vinna tillbaka den konstnärliga friheten i arbetet med glaset. Genom att bygga små glasugnar som var lätta att hantera och billiga i drift blev glasformgivning och glashantverk mer tillgängligt och studioglasrörelsen bredde ut sig över världen.

Följ med på en resa i studioglasets utveckling! Genom Glasakademin har Sveriges glasmuseum fått motta en mycket generös donation från ett 70-tal konstnärer, konsthantverkare och formgivare som uttrycker sig i glas.

Genom denna fantastiska gåva har Sveriges glasmuseum den unika möjligheten att visa hela studioglasrörelsens utveckling från 1968 och framåt. Utställningen finns på Sveriges glasmuseum.