Try Swedish!

Utomlands framställs Sverige ibland som ett land i kris och kollaps. Ett land med svårlösta problem som knappt går att föreställa sig. Politiska konflikter, förortskravaller, gängvåldtäkter och för många invandrare är en del av det gängse narrativet. Den andra ofta tecknade bilden handlar om ett land som är progressivt med humanistiska värden, stark jämställdhet och framgångsrika företag.

Bilden av Sverige används som politiskt verktyg och turistisk marknadsföring. Olika motiv medverkar till att sprida en stereotypisk bild. Utfallet blir ofta paradoxalt. Exemplet Sverige verkar vara tacksamt att använda som slagträ i olika debatter.

Kulturparken Småland har bjudit in ett antal konstnärer för att lyfta blicken bortom propaganda, politik och falska nyheter och istället lägga ut en mer komplex bild av läget här och nu. Hur ser deras bild av Sverige ut idag? Vilka är vi? Vad är det som händer?

Medverkande konstnärer är Åsa Maria Bengtsson, Sara Granér, Peter Johansson och konstkollektivet Art Mobile.

Pågår 6/6-1/9 2019