Vernissage Halv 7 Hos Dig!

 

Är du intresserad av att bjuda in dina vänner på en konstutställning, hemma hos dig?

Som ett led i att tillgängliggöra museet för hela regionen kommer det nu vara möjligt att låna hem utställningen ”Halv 7 hos dig” för en kostnad av 500kr. Då får du låna utställningen i 1-2 veckor och konstnären Markus Emilsson, som skapat utställningen, kommer hem till dig och ser till att de olika objekten hittar rätt plats i ditt hem. Du bjuder sedan in vilka du vill och ordnar med vernissagen, där konstnären också närvarar.

Halv 7 Hos Dig! är ett konstprojekt där privatpersoner i Kronoberg fått låna hem en glasutställning specifikt framtagen för att visas i hemmamiljö. På www.halv7hosdig.com kan du läsa mer om projektet. Under våren har fem hushåll fått låna utställningen och i samband med det har värdhemmen ordnat vernissage med spännande möten och diskussioner för vänner, bekanta, grannar och familj. Utställningen har därefter visats för en större publik på Sveriges glasmuseum i Växjö. Nu kan alltså vem som helst ansöka om att låna hem utställningen!

 

Kontaktperson för ansökan om lån

Nicolas Hansson
Mejla