We believe to be a land and the truth is we are barely a landscape

Runo Lagomarsino

Runo Lagomarsinos utställning We believe to be a land and the truth is we are barely a landscape kopplar ihop historisk och samtida migration. Växjö och Småland är centrala platser. Konstnären lyfter fram skildringar om exilens första intryck och minnesbilder. Olika berättelser möter och tar spjärn mot varandra i en utställning med skulpturer, bilder och filmer.

 

Utställningen är en del av omtalade konstprojektet Nya Småland där Lokal kunskap kombineras med internationell samtidskonst i syfte att undersöka det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland.

 

Runo Lagomarsino är utbildad på konsthögskolorna i Valand och i Malmö och Whitney Independent Study Program i New York.  Han utsågs av Venedigbiennalens kurator 2015 Okwui Enwezor som en av tre konstnärer från Sverige till att delta i biennalens huvudutställning All the world’s futures.

 

Vernissage 21 september på Utvandrarnas hus

Pågår mellan 21/9 – 05/01 2020.