Woodland Sweden

25/1 – 12/4 2020, Smålands Museum

 

Den moderna svenska träarkitekturen är en spjutspets och världsledande. Sverige är synonymt med skog och trä, där finner vi vår historia och vår framtid. Det finns idag en ökad efterfrågan för träbyggande och anledningarna är flera.

Materialet är förnyelsebart och utgör en mindre energikrävande byggprocess. Trähus lagrar koldioxid under hela sin livslängd och en ökad andel trä i byggandet minskar därmed användningen av andra byggmaterial som inte kommer från förnybara råvaror. Trä kan återanvändas till andra byggnationer och konstruktioner och uttjänta träprodukter kan återbrukas som bio­bränsle.

Woodland Sweden är en utställning som visar spännvidden i modern svensk träarkitektur. Från småskaliga projekt till stora offentliga byggnader i flera våningar. Från fritidshus till fabrik. Från norr till söder. Rakt ut i världsarvet Laponia. Där hittar man Snöfällan som är en del av Naturum Laponia. Med sin asymmetriskt runda form och massiva kärnfurustockar smälter byggnaden in den karga och vindpinade naturen.

Andra omtalade verk är den djärvt utformade Aula Medica på Nya Karolinska och den karaktärsfulla förskolan Tellus i Telefonplan. Uppifrån sett ser byggnaden ut som en njure och saknar kantiga hörn. Fasaden består av gulmålad stående lockpanel i trä som överlappar varandra.

Ett antal projekt från södra Småland är också med i utställningen. I Alvesta har skogsföretaget Vida en ny spännande tillbyggnad präglat av nytänk och inspirerat  av  den traditionella småländska torkladan.

Utställningen är producerad av Sveriges Arkitekter och Svenska Institutet.